Magdalenki

Zgromadzenie Sióstr św. Marii Magdaleny od Pokuty sięga swym rodowodem początku XIII wieku i jest wyrazem troski Kościoła o los moralnie zaniedbanych kobiet i dziewcząt. U początków istnienia siostry prowadziły ściśle kontemplacyjny charakter życia. Pierwszy klasztor magdalenek od pokuty na ziemiach polskich został ufundowany w Nowogrodźcu nad Kwisą w 1217 r. przez św. Jadwigę Śląską i jej małżonka Henryka Brodatego. W 1320 r. dzięki staraniom księcia Jaworskiego i Ziębickiego Henryka zainicjowano istnienie konwentu w Lubaniu, który jako jedyny przetrwał bezlitosną sekularyzację klasztorów przeprowadzoną przez rząd pruski w 1810 r. [WIĘCEJ]

Spotkanie-Słowo Boże i ja

Tak brzmiał temat pierwszych tegorocznych dni skupienia dla dziewcząt...  [WIĘCEJ]

Kolędnicy na ul. Wrocławskiej 17

Wspólnotę magdaleńską nawiedzili KOLĘDNICY z okolic naszego miasta...  [WIĘCEJ]

Figura św. Marii Magdaleny

W Lubaniu stanęła figura Marii Magdaleny – PATRONKI MIASTA....  [WIĘCEJ]

Siostry magdalenki w Kamenz

wyjazd 25 listopada 2017 roku sióstr magdalenek do Kamenz w Niemczech...  [WIĘCEJ]

Śluby wieczyste s. Karoliny

Siostra Karolina Michalik potwierdziła wolę dozgonnej służby Bogu i Kościołowi w akcie profesji wieczystej. [WIĘCEJ]

Czystego serca

pod takim hasłem przebiegły kolejne dni skupienia dla dziewcząt w Lubaniu. [WIĘCEJ]

Nie głosimy bowiem siebie samych, lecz Chrystusa Jezusa jako Pana...

2Kor 4,5

 

Słowo od Przełożonej Generalnej

Rok 2020 dla naszego Zgromadzenia jaśnieje Jubileuszem 700.lecia istnienia Klasztoru Sióstr Świętej Marii Magdaleny od Pokuty w Lubaniu. Zbliżający się jubileusz przyjmujemy jako dar Boga w Trójcy Jedynego. Każdy wszak jubileusz jest przygotowywany w dziejach Kościoła przez Opatrzność Bożą. Zgromadzenie nasze pragnie wpisać się w przygotowanie jubileuszowego 2020 roku 9.letnią Nowenną z pragnieniem, by stał się szczególnym czasem łaski, "dniem błogosławionym przez Pana". [WIĘCEJ]