Magdalenki

Zgromadzenie Sióstr św. Marii Magdaleny od Pokuty sięga swym rodowodem początku XIII wieku i jest wyrazem troski Kościoła o los moralnie zaniedbanych kobiet i dziewcząt. U początków istnienia siostry prowadziły ściśle kontemplacyjny charakter życia. Pierwszy klasztor magdalenek od pokuty na ziemiach polskich został ufundowany w Nowogrodźcu nad Kwisą w 1217 r. przez św. Jadwigę Śląską i jej małżonka Henryka Brodatego. W 1320 r. dzięki staraniom księcia Jaworskiego i Ziębickiego Henryka zainicjowano istnienie konwentu w Lubaniu, który jako jedyny przetrwał bezlitosną sekularyzację klasztorów przeprowadzoną przez rząd pruski w 1810 r. [WIĘCEJ]

Piesza Pielgrzymka Wrocławska

 Trzydziesty ósmy już raz na Jasną Górę podążała Piesza Pielgrzymka Archidiecezji Wrocławskiej. W ...

XXVI Pielgrzymka Piesza DL

Jak każdego roku w Pieszą Pielgrzymkę Diecezji Legnickiej na Jasną Górę włączają się siostry magda...

Opóźniony odpust

Choć właściwe święto Marii Magdaleny przypada liturgicznie na 22 lipca, to w niektórych kościołach...

W Taborze

Tabor to góra na ternach dzisiejszego Izraela, na której kiedyś przemienił się Pan Jezus, czego św...

Jedyne takie miejsce w świecie

Tegoroczne Uroczystości patronalne dnia 22 lipca  miały dla grupy sióstr magdalenek od pokuty wyją...

Święto patronalne w Erfurcie

Wspólnota erfurcka świętowała tegoroczną uroczystość naszej Patronki, świętej Marii Magdaleny, raz...

Magdalenki w „ Bocianim gnieździe”

To nie żart. Kilka sióstr magdalenek rzeczywiście spędziło trzy noce w „ Bocianim gnieździe” w Bro...

U Maryi w Tuchowie

Ojciec Krzysztof Bieliński- redemptorysta, który kilkakrotnie prowadził rekolekcje u sióstr magdal...

Relikwie św. Marii Magdaleny

Dziewięć dni przed Uroczystością św. Marii Magdaleny we wszystkich wspólnotach Zgromadzenia Sióstr...

Nie głosimy bowiem siebie samych, lecz Chrystusa Jezusa jako Pana...

2Kor 4,5

 

Słowo od Przełożonej Generalnej

Rok 2020 dla naszego Zgromadzenia jaśnieje Jubileuszem 700.lecia istnienia Klasztoru Sióstr Świętej Marii Magdaleny od Pokuty w Lubaniu. Zbliżający się jubileusz przyjmujemy jako dar Boga w Trójcy Jedynego. Każdy wszak jubileusz jest przygotowywany w dziejach Kościoła przez Opatrzność Bożą. Zgromadzenie nasze pragnie wpisać się w przygotowanie jubileuszowego 2020 roku 9.letnią Nowenną z pragnieniem, by stał się szczególnym czasem łaski, "dniem błogosławionym przez Pana". [WIĘCEJ]