Magdalenki

Zgromadzenie Sióstr św. Marii Magdaleny od Pokuty sięga swym rodowodem początku XIII wieku i jest wyrazem troski Kościoła o los moralnie zaniedbanych kobiet i dziewcząt. U początków istnienia siostry prowadziły ściśle kontemplacyjny charakter życia. Pierwszy klasztor magdalenek od pokuty na ziemiach polskich został ufundowany w Nowogrodźcu nad Kwisą w 1217 r. przez św. Jadwigę Śląską i jej małżonka Henryka Brodatego. W 1320 r. dzięki staraniom księcia Jaworskiego i Ziębickiego Henryka zainicjowano istnienie konwentu w Lubaniu, który jako jedyny przetrwał bezlitosną sekularyzację klasztorów przeprowadzoną przez rząd pruski w 1810 r. [WIĘCEJ]

Album o magdalenkach

Wydany został album pt. „ DZIEDZICTWO DUCHOWE I SPUŚCIZNA ARTYSTYCZNA… [WIĘCEJ]

Przedziwne są wyroki Opatrzności !

W tym kluczu siostry magdalenki odczytują dzieje swego zgromadzenia, własną historię ... [WIĘCEJ]

Oratorium o św. Marii Magdalenie

Kolejną formą aktywności sióstr w przygotowanie do ogłoszenia Marii Magdaleny patronką Lubania, jest... [WIĘCEJ]

Nowenna do św. Marii Magdaleny

Od 15 września 2017 r. odprawiana będzie Nowenna do św. Marii Magdaleny [WIĘCEJ]

Witajcie w domu

Uroczystość 800-lecia sprowadzenia przez Jadwigę Śląską Pokutniczek św. Marii Magdaleny do  Nowogrodźca nad Kwisą [WIĘCEJ]

Idę Mario do Ciebie...

Każdego roku kilka naszych sióstr pielgrzymuje na Jasną Górę. [WIĘCEJ]

Nie głosimy bowiem siebie samych, lecz Chrystusa Jezusa jako Pana...

2Kor 4,5

 

Słowo od Przełożonej Generalnej

Rok 2020 dla naszego Zgromadzenia jaśnieje Jubileuszem 700.lecia istnienia Klasztoru Sióstr Świętej Marii Magdaleny od Pokuty w Lubaniu. Zbliżający się jubileusz przyjmujemy jako dar Boga w Trójcy Jedynego. Każdy wszak jubileusz jest przygotowywany w dziejach Kościoła przez Opatrzność Bożą. Zgromadzenie nasze pragnie wpisać się w przygotowanie jubileuszowego 2020 roku 9.letnią Nowenną z pragnieniem, by stał się szczególnym czasem łaski, "dniem błogosławionym przez Pana". [WIĘCEJ]