Magdalenki

Zgromadzenie Sióstr św. Marii Magdaleny od Pokuty sięga swym rodowodem początku XIII wieku i jest wyrazem troski Kościoła o los moralnie zaniedbanych kobiet i dziewcząt. U początków istnienia siostry prowadziły ściśle kontemplacyjny charakter życia. Pierwszy klasztor magdalenek od pokuty na ziemiach polskich został ufundowany w Nowogrodźcu nad Kwisą w 1217 r. przez św. Jadwigę Śląską i jej małżonka Henryka Brodatego. W 1320 r. dzięki staraniom księcia Jaworskiego i Ziębickiego Henryka zainicjowano istnienie konwentu w Lubaniu, który jako jedyny przetrwał bezlitosną sekularyzację klasztorów przeprowadzoną przez rząd pruski w 1810 r. [WIĘCEJ]

Siostry magdalenki w Kamenz

wyjazd 25 listopada 2017 roku sióstr magdalenek do Kamenz w Niemczech...  [WIĘCEJ]

Czystego serca

pod takim hasłem przebiegły kolejne dni skupienia dla dziewcząt w Lubaniu. [WIĘCEJ]

Śluby wieczyste s. Karoliny

Siostra Karolina Michalik potwierdziła wolę dozgonnej służby Bogu i Kościołowi w akcie profesji wieczystej. [WIĘCEJ]

Siostry powierzają się Maryi

13. października to dzień , kiedy w 1917 roku po raz ostatni pastuszkom z Fatimy objawiła się Matka Najświętsza. [WIĘCEJ]

Magdalenki w Różańcu do granic

Siostry magdalenki czynnie włączyły się w modlitwę na granicy naszego kraju. [WIĘCEJ]

Św. M. Magdalena patronką Lubania.

W niedzielę 24 września odbyła się uroczysta sesja Rady Miasta, podczas której podjęto uchwałę w tej sprawie. [WIĘCEJ]

Nie głosimy bowiem siebie samych, lecz Chrystusa Jezusa jako Pana...

2Kor 4,5

 

Słowo od Przełożonej Generalnej

Rok 2020 dla naszego Zgromadzenia jaśnieje Jubileuszem 700.lecia istnienia Klasztoru Sióstr Świętej Marii Magdaleny od Pokuty w Lubaniu. Zbliżający się jubileusz przyjmujemy jako dar Boga w Trójcy Jedynego. Każdy wszak jubileusz jest przygotowywany w dziejach Kościoła przez Opatrzność Bożą. Zgromadzenie nasze pragnie wpisać się w przygotowanie jubileuszowego 2020 roku 9.letnią Nowenną z pragnieniem, by stał się szczególnym czasem łaski, "dniem błogosławionym przez Pana". [WIĘCEJ]