Pytania i odpowiedzi

 • Przyjęcie do nowicjatu

  Przyjęcie do nowicjatu Zgromadzenia poprzedza przygotowanie, które obejmuje czas kandydatury i postulatu. Wychowanie w okresie kandydatury, a później w postulacie,  pomaga w pogłębieniu życia chrześcijańskiego. To dla kandydatki czas rozeznania własnych motywacji i prawdziwości powołania, a także tego, czy jest zdolna dać na nie odpowiedź zgodnie z duchem Zgromadzenia. Celem kandydatury i postulatu  jest wzajemne poznanie się Zgromadzenia i kandydatki, co pozwala dobrze rozeznać jej powołanie przed przyjęciem do kolejnego etapu, jakim jest nowicjat. Zarówno kandydatura, jak i postulat trwają jeden rok w naszym Zgromadzeniu.
 • Jakie dokumenty należy przygotować?

  Kandydatka ubiegająca się o przyjęcie do Zgromadzenia winna przedstawić następujące dokumenty:

  1.    prośbę o przyjęcie,
  2.    metrykę urodzenia,
  3.    metrykę chrztu,
  4.    świadectwo bierzmowania,
  5.    świadectwa ukończenia szkół i kursów,
  6.    świadectwo ukończenia katechizacji,
  7.    świadectwo zdrowia,
  8.    świadectwa pracy,
  9.    dokładny życiorys,
  10.    3 zdjęcia,
  11.    zezwolenie rodziców, jeśli kandydatka nie ukończyła 18. roku życia,
  12.    opinię księdza proboszcza,
  13.    opinię katechety.
 • Jak długo trwa okres kandydatury?

  Około dwóch lat
 • Jak długo trwa okres nowicjatu?

  Właściwe życie w Zgromadzeniu rozpoczyna się przyjęciem do nowicjatu, który zmierza ku temu, żeby nowicjuszki dokładniej rozpoznały Boże powołanie właściwe naszemu Zgromadzeniu oraz by doświadczyły sposobu życia Zgromadzenia, uformowały umysł i serce zgodnie z jego duchem i trwa około trzech lat
 • Jak długo trwa okres junioratu?

  Okres junioratu rozpoczyna się złożeniem profesji zakonnej, poprzez którą siostra zobowiązuje się publicznym ślubem do zachowania trzech rad ewangelicznych: czystości, ubóstwa i posłuszeństwa. Śluby czasowe w naszym Zgromadzeniu składane są przez okres pięciu lat. Okres junioratu trwa pięć lat i kończy się złożeniem profesji wieczystej