Spotkanie dla kobiet w Lubaniu
Miejsce Lubań/Klaszor
Od 17 lutego 2018 roku w klasztorze Sióstr św. M. Magdaleny od Pokuty w Lubaniu przy ul. Wrocławskiej 17 ruszył cykl spotkań dla kobiet powyżej 30 roku życia pod hasłem „ Bądź silna”. W każdą trzecią sobotę miesiąca od lutego do czerwca, w godzinach od 9.00 do 15.30, siostry zapraszają do klasztoru kobiety z Lubania i okolic bliższych i dalszych, by w ciągu kilku godzin wzmocniły się duchowo i psychicznie. Propozycja ta kierowana jest do mężatek, matek i kobiet żyjących samotnie. W nawiązaniu do charyzmatu zgromadzenia, siostry pragną pomagać kobietom odkrywać wciąż na nowo ich kobiecość, wpisaną w plan Boga. Spotkania te będą miały bardzo urozmaicony charakter, pozwalający wzbogacić się o różnorodną wiedzę, doświadczenia, stając się pomocą w ugruntowaniu ich własnej tożsamości.