Święty Augustyn

św. Augustyn św. Augustyn

Bóg nas nie opuszcza, jeśli my Go nie opuszczamy

Św. Augustyn

Augustyn należy do znakomitych postaci chrześcijaństwa i Kościoła katolickiego. Jeo działalność wyznaczyła zasady, które częściowo nadal obowiązują. W czasach, w których żył - był duchowym przywódcą Afryki, swojej ojczyzny, ale również całego Zachodu. Dzięki swej regule zakonnej do dziś uznawany jest za jednego z najważniejszych ojców katolickiego życia zakonnego. Z kolei jego dzieła słusznie zapewniły mu tytuł najwybitniejszego teologa chrześcijańskiej starożytności. Urodził się w Numidii (Algieria). Jego ojciec był poganinem, matka- św. Monika - chrześcijanką. Matka wychowała go w wierze w Chrystusa, kierowała jego życiem i towarzyszyła mu aż do śmierci w387 r. okazując synowi wiele troski i wielkiej radości, gdy ten się nawrócił. Od szesnastego roku życia Augustyn mieszkał z konkubiną w Kartaginie. W 372 r. urodził im się syn Adeodat. Poszukując prawdziwego chrześcijaństwa (nie był jeszcze ochrzczony) w 374 r. |w wieku dwudziestu lat wstąpił do sekty manichejskiej, ale w tym dualistycznym systemie religijnym go nie odnalazł. W międzyczasie ukończył studia i był nauczycielem oraz profesorem retoryki w Tagaście, w Kartaginie a później w Rzymie, zaś od 384 r. - w Mediolanie. Pod wpływem kazań biskupa Ambrożego ostatecznie się nawrócił i w 387 r. w Wielkanoc przyjął chrzest z jego rąk. W 388 r. powrócił do Tagasty, gdzie wraz z grupą podobnych do niego osób rozpoczął życie zakonne. Wiosną 391 r. przyjął święcenia kapłańskie, a w 396 r. został biskupem Hippony (Numidia). Również jako biskup przebywał z podległymi mu kapłanami we wspólnocie zakonnej. W ciągu 34 lat sprawowania urzędu był niestrudzonym duszpasterzem i najlepszym kaznodzieją swoich czasów. Nieprzerwanie zwalczał wszelkie herezje. Jego pisma zdominowały teologię i filozofię kolejnych wieków. Często mówi się o nim jako o najbardziej twórczym pisarzu Kościoła. Do jego najważniejszych pism należą ?Wyznania? oraz ? O Państwie Bożym?- apologia całego chrześcijaństwa. Augustyn zmarł 28 stycznia 430 r. podczas oblężenia Hippony przez Wandali. Jego szczątki przewieziono w VII wieku do Pawii w północnych Włoszech, gdzie od tego czasu spoczywają w kościele S. Pietro in Ciel deOro.


Augustyn uważany jest, obok Grzegorza Wielkiego, Ambrożego i Hieronima, za największego ojca Kościoła łacińskiego. Z reguły, którą napisał dla klasztoru żeńskiego w Hipponie, w ciągu wieków korzystały najważniejsze wspólnoty augustiańskie i nie tylko. Jedną z nich jest właśnie Zgromadzenie Sióstr św. Marii Magdaleny od Pokuty, które żyją tą regułą i w sposób szczególny czczą jej autora.