św. Maria Magdalena

św.Maria Magdalena św.Maria Magdalena

Dla wczesnochrześcijańskich myślicieli Maria Magdalena była symbolem ludzkości tęskniącej do nowego życia oraz miłości w Bogu i uosabiała odkupienie, odkryte przy pustym grobie w ogrodzie, podobnie jak Ewa w innym ogrodzie uosabiała nasz upadek. Tradycja zachodniego chrześcijaństwa wytworzyła bogactwo legend o tej świętej.

 

św. Maria Magdalena jako pierwszy świadek zmartwychwstania nazwana została przez Kościół Wschodni Apostołką Apostołów.

O Marii Magdalenie wiadomo niewiele, co nie przeszkadza, że od wieków otaczana jest ona wielkim kultem. Liczne przekazy utożsamiały tę uczennicę Chrystusa z Marią z Betanii i z Marią Pokutnicą, inne źródła surowo negują ten fakt. Marek Ewangelista twierdzi, że Maria Magdalena pochodziła z Magdali nad jeziorem Genezaret. Została uleczona przez Chrystusa z opętania (Mk 16,9), a następnie została Jego towarzyszką. Wszyscy czterej Ewangeliści potwierdzają obecność Magdaleny w godzinie śmierci i złożenia do grobu Chrystusa. Według Jana udała się w poranek zmartwychwstania do pustego grobu i spotkała Pana powstałego z martwych, który powierzył jej posłanie do Apostołów (J 20, 16-18).


 

O późniejszym życiu Marii Magdaleny istnieją tylko legendy. Najsłynniejsza z nich, z tzw. cyklu legend prowansalskich z X/XI w. podaje, że wraz ze swoją siostrą Martą i bratem Łazarzem udała się statkiem do południowej Francji, gdzie głosiła Ewangelię, lub żyła jako pokutnica w pobliżu Aix-en-Provence. Dziś dwie miejscowości francuskie- Včzelay w Burgundii oraz St-Maximin-la-Sainte-Baume w Prowansji deklarują, że są w posiadaniu relikwii świętej. W nich do dziś wielką czcią otaczana jest postać świętej Marii Magdaleny, do której przybywają wciąż ogromne rzesze pielgrzymów szczególnie na dzień jej liturgicznego wspomnienia- 22 lipca. Według przekazów greckich Maria Magdalena została pochowana w Efezie w Turcji, gdzie jej grób otacza się czcią już od VI wieku. Dla sióstr magdalenek jest ta święta wzorem w umiłowaniu Pana nade wszystko i ją pragną naśladować, by zyskać, jak ona, szczególne względy Mistrza.